گروه آموزشی مشاوره ای لیموترش 

مسیر رتبه برتر شدن کنکور  ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ روی لینک فروشگاه کلیک کنید

آزمون آنلاین زیست شناسی

گروه آموزشی لیموترش اولین گروهی است که آزمون های آنلاین زیست شناسی را در کشور برپا کرد و پس از اینکه مشخص شد سوالات آزمون های زیست شناسی لیموترش با سوالات زیست کنکور تطابق بسیاری دارد، اعتماد دانش آموزان به این آزمون ها بیشتر شد و خوب است بدانید هم اکنون بیش از ۴۷ هزار دانش آموز در آزمون های آنلاین زیست که به صورت ماهانه و هفتگی برگزار میشود، شرکت میکنند، این آزمون ها برای تمام مقاطع هستند از جمله:

آزمون آنلاین زیست دهم

آزمون های آنلاین زیست شناسی دهم تجربی لیموترش شامل مباحث مختلف درس زیست شناسی این مقطع تحصیلی از جمله : از یاخته تا گیاه، تنظیم اسمزی و گردش مواد، تبادلات گازی، دستگاه تنفس، دنیای زنده و گوارش و جذب مواد میشود.

آزمون آنلاین زیست یازدهم

آزمون های آنلاین زیست شناسی یازدهم تجربی لیموترش شامل مباحث مختلف درس زیست شناسی این مقطع تحصیلی از جمله : پاسخ گیاهان به محرک ها، تقسیم یاخته، تولید مثل نهاندانگان و ایمنی میشود.

آزمون آنلاین زیست دوازدهم

آزمون های آنلاین زیست شناسی دوازدهم تجربی لیموترش شامل مباحث مختلف درس زیست شناسی این مقطع تحصیلی از جمله : رفتار های جانوران، ارتباط و زندگی گروهی، انتخاب طبیعی و رفتار، اساس رفتار، فناوری های نوین زیستی، کاربردهای زیست فناوری، انرژی و ماده و فتوسنتر در شرایط دشوار میشود.

آزمون آنلاین زیست ۰۰-۹۹

در سال تحصیلی جدید و کنکور ۱۴۰۰ لیموترش برای برگزاری آزمون های آنلاین زیست؛ جزوات و ازمون های جدیدی را طراحی کرده که با کمک آنها میتوانید مسیر موفقیت خود را در کنکور تجربی با خیال راحت و به صورت تضمینی طی کنید.